Drodzy Klienci!

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych. Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane zostały do wdrożenia niezbędnych procedur.

 

W związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

 

Kto przetwarza Państwa dane? 

Administratorami Państwa danych osobowych w poszczególnych Kancelariach są:

 • Kancelaria Adwokacka Adw. Robert Banasiak, ul. Grottgera 7/23-25, 58-500 Jelenia Góra

 • Kancelaria Adwokacka Adw. Kazimierz Banasiak, ul. Grottgera 7/23-25, 58-500 Jelenia Góra

 • Kancelaria Adwokacka Adw. Kazimierz Koperwas ul. Grottgera 7/23-25, 58-500 Jelenia Góra

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? 

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług realizowanych przez poszczególne Kancelarie w imieniu naszych Klientów, m.in. prowadzenie spraw, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji dotyczących postępów w Państwa sprawach. 

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

 • a)  w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. prowadzenia spraw sądowych i pozasądowych, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • b)  w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes poszczególnych Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Państwa spraw, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

 • c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes poszczególnych Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz wyników spraw na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków orzeczniczych przy ocenie ryzyka prowadzenia poszczególnych rodzajów spraw; 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo

przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”. 

 

Komu udostępniamy Państwa dane? 

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Kancelarii, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. biura rachunkowe, a także organy administracji sądowej oraz państwowej. 

 

Jakie mają Państwa prawa? 

W związku z przetwarzaniem przez poszczególne Kancelarie Państwa danych przysługuje Państwu szereg uprawnień: 

 • mogą Państwo uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz dodatkowo kopię tych danych. Kancelarie mogą naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaną Państwo powiadomieni. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania; 

 • w każdym czasie mogą Państwo zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Kancelarie je przetwarzały) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcą Państwo aby Kancelarie przetwarzały dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcą Państwo aby dane zostały przechowane w związku z Państwa roszczeniami); 

 •     w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez Kancelarie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możecie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu 

 • Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy powiedzieć nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. 

 • Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)]. 


Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
z poszczególnymi Administratorami Danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@adwokacijg.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Ponadto, zawsze możecie Państwo skorzystać z formy pisemnej na adres:

 1. Kancelaria Adwokacka Adw. Robert Banasiak, ul. Grottgera 7/23-25, 58-500 Jelenia Góra

 2. Kancelaria Adwokacka Adw. Kazimierz Banasiak, ul. Grottgera 7/23-25, 58-500 Jelenia Góra

 3. Kancelaria Adwokacka Adw. Kazimierz Koperwas, ul. Grottgera 7/23-25, 58-500 Jelenia Góra

Polityka prywatności